Naukowo

69Proces zgłębiania wiedzy w Ameryce przebiega nieco inaczej, bowiem stawia się tu głównie na doświadczenie i wykorzystanie źródeł.Jednym z głównych powodów, dla których marzyła mi się nauka w amerykańskiej szkole jest fakt, iż w tamtejszych placówkach nauka wygląda zupełnie inaczej i jest o wiele ciekawsza nić w naszych szkołach. O ile bowiem u nas stawia się głównie na zapamiętywanie określonej wiedzy, o tyle w Ameryce informacje, które widzimy w książkach możemy sprawdzić doświadczalnie. Zawsze marzyła mi się właśnie taka prawdziwa chemia, na której nie tylko rozwiązujemy zadania, ale również, a może przede wszystkim mamy okazję ku temu, by samodzielnie wykonywać opisane w książkach doświadczenia. O ile bowiem u nas, świętem jest, gdy nauczyciel zdecyduje się na wyciągnięcie jakiegokolwiek, starego sprzętu i przeterminowanych odczynników, o tyle w amerykańskich szkołach uczniowie mają własne stanowiska, przy których mogą samodzielnie wykonywać omawiane na lekcjach doświadczenia. Tu również można bez większego problemu oglądać preparaty przez mikroskop czy też przeprowadzać w grupach sekcje zwłok małych zwierzątek. Nie da się ukryć, iż amerykańcy uczniowie mają zupełnie inną mentalność, dlatego też ich szkolne życie wygląda nieco inaczej.Kiedy oglądamy amerykańskie filmy często zazdrościmy uczniom dużej swobody, jaką zwykle się im daje. Tak naprawdę jednak powinniśmy zwrócić uwagę na to, iż w takowych produkcjach zwykle pokazywane są jedynie przerwy, a w gruncie rzeczy przecież to tylko mała część szkolnego życia. Nie da się jednak ukryć, iż w wielu szkołach w Ameryce uczniowie mają znacznie więcej do powiedzenia niż u nas, zwykle działa tam również wiele różnorodnych kół, o których w naszym kraju można tylko pomarzyć. Należy jednak zdawać sobie sprawę również z tego, iż tak naprawdę wszystko zależy od tego, do jakiej szkoły chodzimy. W placówkach niepublicznych wszystko wygląda zwykle znacznie lepiej, jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, iż u nas za odpowiednią opłatą w ramach lekcji wychowania fizycznego będzie można jeździć konno czy uczęszczać na lekcje tenisa. W publicznych szkołach, zarówno u nas, jak i w amerykańskiej rzeczywistości zarówno klasy jak i hole nie wyglądają zwykle tak pięknie i czysto jak na planach filmowych.

Archeologia

9Archeologia eksperymentalna nazywana jest inaczej archeologią doświadczalną. Jest to jedna z rozlicznych metod, jakie znajdują zastosowanie w archeologii. W jej obrębie natomiast wykorzystywane są rozmaite sposoby. Ma ona za zbadanie stosowanych kiedyś technologii w rozmaitych dziedzinach życia, takich jak między innymi budownictwo, rolnictwo i tym podobne – a odbywa się to poprzez ich zrekonstruowanie. Odtwarza się mieszkalne konstrukcje, narzędzia, przedmioty codziennego użytku i tak dalej, przy czym robi się to dokładnie w taki sam sposób, jak robili ludzie w epoce, z której przedmioty podlegają rekonstrukcji. Jest kilka bardzo znanych na świcie przykładów, gdzie została zastosowana archeologia doświadczalna. W naszym kraju zdecydowanie najlepszym przykładem jest znajdujące się w Biskupinie Muzeum Archeologiczne. Jeśli natomiast chodzi o inne państwa, koniecznie trzeba w tym miejscu wymienić zlokalizowaną w Wielkiej Brytanii w Buster starożytna farmę oraz duńskie Centrum Doświadczalne Lejre. Sampling bardzo często określany jest mianem samplingu probabilistycznego. Jest to jedna z wykorzystywanych przez archeologów metod pracy, a uściślając – sampling zaliczany jest do sposobów przeprowadzania powierzchniowych badań. Należy do grupy metod niedestrukcyjnych. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w takich sytuacjach, kiedy przeprowadzenie badań z jakiegoś powodu potrzebne jest „na już”, ale po pierwsze – nie ma czasu na prowadzenie dłuższych badań, zaś po drugie – brakuje na ten cel również pieniędzy. Metoda ta bazuje na teorii prawdopodobieństwa. Stosowane są w niej sposoby statystyczne. Robi się to na jakimś fragmencie obszaru, który ma się stać przedmiotem archeologicznych badań. Na tej z kolei podstawie wysnuwane są wnioski dotyczące całego rejonu badawczego. W zakresie samplingu wyodrębnić można kilka jego rodzajów – poszczególne z nich uzależnione są od tego, jaka próba statystyczna zostanie w tym celu wybrana. Sampling uchodzi za dosyć kontrowersyjny sposób badawczy. Do grupy najbardziej istotnych metod stosowanych przez archeologów w terenie są tak zwane wykopaliska archeologiczne. Polega ona na tym, iż obszar wyznaczony uprzednio jako stanowisko archeologiczne jest bardzo szczegółowo przeszukiwany – fachowo mówi się o tym w ten sposób, iż dokonuje się podziału stanowiska na jednostki stratygraficzne – począwszy od najmłodszej. Wyodrębnia się dwa podstawowe typy wykopalisk archeologicznych. Pierwsze w z niech to wykopaliska badawcze, które przeprowadza się w celach tylko i wyłącznie naukowych. Obejmują one swoim zakresem te stanowiska, które nie są zagrożone. Drugim rodzajem wykopalisk są wykopaliska ratownicze i te dotyczą tych stanowisk, którym grozi zniszczenie. W obrębie wykopalisk ratowniczych wyróżnia się wyprzedzające oraz interwencyjne. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie odmiany wykopalisk stosowane w archeologii zaliczane są metod destrukcyjnych. Z tego względu znajdują zastosowanie dopiero wtedy, kiedy wyczerpane zostaną inne możliwości.