Platon

15Jaskinia Platona Jednym z najważniejszych filozofów w dziejach ludzkości był nijaki Platon. Znany on jest z ukucia pojęcia miłość platońska, czyli miłość pomiędzy dwoma osobnikami tej samej płci, którą dzisiaj nazwalibyśmy przyjaźnią. Utrzymywał się z prowadzenia szkoły. Pozostawił on po sobie liczne dialogi w których wykładał swe nauki. Jest on twórcza teorii jaskini. Polega ona na wyobrażeniu kilku klesi, którzy noszą jakieś pakunki na zawisie skalnym w jaskini. Są oni oświetleni światłem ogniska. W dole do ściany przykuci są więźniowie, twarze mają zwrócone do ściany. Nigdy wcześniej nie byli na zewnątrz i na skalnym zawisie. Widzą oni cienie rzucone przez tragarzy. Jednemu z nich udaje się uciec na zewnątrz. Pech chciał, iż po jakimś czasie wrócił w kajdany. Opowiada kolegom jak wygląda świat na zewnątrz. Ci mu nie wierzą. Opisana alegoria przedstawia świat w jaki sposób my go spostrzegamy. Jesteśmy jedynie niewolnikami przykutymi do ściany i oglądamy cienie. Kolesie z zawisu skalnego to świat idei. Słonce to nie osiągalne dla rodzaju ludzkiego dobro. Wszystko co widzimy to jedynie cienie z lepszego świata idei. Pownośmy dążyć o słońca, czyli do dobra. Studia filozoficzne Studia na filozofii są jednymi z najtrudniejszych dla humanisty. Wymagają one ogólnych wiadomości z odległych od siebie dziedzin naukowych, takich jak biologia, fizyka, historia i sztuka. Bez podstawowych znajomości praw matematyki można zapomnieć o studiowaniu na tym kierunku. Studia z filozofii mają bardzo rozbudowaną ofertę odnośnie logiki. Jak wiadomo jest to nauka ścisła, choć o języku (językach). Wobec tego biedny jest ktoś, kto miał problemy z matmą w liceum. Zapoznawanie się z pracami filozofów wymaga niezwykle rozwiniętej zdolności kojarzenia faktów, ich interpretacji i abstrakcyjnego myślenia. Nie zawsze autorowi jakiegoś dzieła chodzi o to, co napisał. Sens jego wypowiedzi może być ukryty. Zresztą czytanie musi odbywać się ze słownikiem pojęć filozoficznych. Czasami trudno zrozumieć o co chodzi. W trakcie studiów został przewidziany wykład w języku obcym. Omawia się na nich filozofie niemiecką po niemiecku lub angielską po angielsku. Specyficzne dla tych studiów jest to, iż zaliczenia mogą trwać przez cały semestr. Znałem osoby, które zawsze coś miały do zaliczenia. Naprawdę bardzo interesujące studia. Komputery i filozofia Jedną z dziedzin filozofii jaka jest rozwijana we współczesnym świecie to filozofia języka. Ma ona za zadanie wyjaśnić w jaki sposób język, lub języku przenoszą informację. Dział ten jest bardzo blisko związany z logiką. Właściwie wykorzystuje on aparat poznawczy logiki do własnych celów. Jednym z zagadnień tego działu to metajęzyk. W filozofii mata jest określane wszystko to co znajduje się ponad. Najprostszym z przykładów funkcjonowania metajęzyka jest kod znaków drogowych. Język ten został wymyślony przez człowieka na użytek ruchu drogowego. Podobnie jest realizowany pomysł z innymi dziedzinami, czasem bardzo skomplikowanymi. Wykorzystanie różnych teorii filozofii metajęzyka umożliwiło powstanie języków, które wykorzystuje się w informatyce do pisania programów. Programiści i filozofowie mają brać udział w pracach nad powstaniem coraz bardziej zaawansowanych programów komputerowych. Przykładem wspólnych prac filozofów i programistów jest kod binarny. Kombinacja zer i jedynek jest bardzo prostym przykładem metajęzyka. Filozofowie wymyślili jego zasadę, zaś informatycy zajęli się praktycznym tworzeniem pomysłu.