Nietzsche

41Oprócz impresjonizmu stosowano także wiele innych metod w malarstwie i sztuce. Najpopularniejszymi były wbrew pozorom nie techniki zaciągnięte z poprzednich epok, lecz takie które pozwalały jak najlepiej pokazać otaczająca ludzi z epoki modernizmu rzeczywistość i dawały jednocześnie możliwość pokazania jak najbardziej dokładnych szczegółów. Najdokładniejszym sposobem pokazywania rzeczywistości był naturalizm, najbardziej od rzeczywistości oddalał się symbolizm. W naturalizmie pokazane były takie szczegóły jak zakrwawione szmaty czy inne rzeczy intymne, dbano o jak najdokładniejsze i niekiedy jak najbardziej okrutne pokazanie rzeczywistości. Innym sposobem na pokazanie rzeczywistości był realizm, który bardzo dokładnie pokazywał realna rzeczywistość, lecz nie ujmował aż tylu szczegółów co naturalizm. Symbolizm pokazywał symboliczne znaczenie każdego przedmiotu, aby można było go interpretować, nie odchodzono także od alegorii, które równie często miały zastosowanie w interpretacjach rożnego rodzaju dziel o charakterze naturalistycznym. Naprzeciw filozofii dekantentyzmu wyszedł jedynie Fryderyk Nietzsche, który nie bezpodstawnie uważał, ze tego typu zachowania sa słabe i po prostu należy wykazywać większa mobilność i wytrzymałość na wydarzenia, jakie niesie za sobą wejście w nowy wiek. Uważał on ludzi za grupę, dzieląca się na co najmniej 2 rasy, nadczłowieka i ludzi zwykłych. Uważał, ze nadczłowiek może żabic człowieka zwykłego życia, gdy przyniesie mu to upragniony cel i będzie się on mógł w pełni przeciwstawić filozofii modernizmu. Warto dodać, ze teoria ta nie ma nic wspólnego z Niemcami, a Nietzsche wrażał teorie wyłącznie w oparciu pokojowym i w żaden sposób nie może on być kojarzony z wydarzeniami, które nastąpiły kilka lat późnej. W każdym bądź razie jego filozofia dala mocny opór filozofii dekadentyzmu i w momencie wejścia w Zycie czyli zaprezentowania jej przez Nietschego była ona od razu zaakceptowana przez wielu ludzi, szczególnie tych, którzy pasowali do przygotowanego dość skrupulatnie opisu nadczłowieka pana. Pojęciem nieoderwalnie związanym z bohema i cala filozofia modernizmu jest nirwana. Był to stan, w który starali się wprowadzać przedstawiciele bohemy, najczęściej przy użyciu wszelkiego rodzaju Śródków dopingujących czy tez po prostu w skutek upojenia alkoholowego. Tego typu stan nazywali oni nirwana i utożsamiali ja z bóstwem. Była ona jednym z najczęściej używanych tematów we wszelkiego rodzaju otworach i popularna do tego stopnia, ze była tematem wielu hymnow. Istnienie nirwany wyklucza istnienie Boga, co popiera filozofie dekadentyzmu. Jedynym wyjście ze stanu ciągłego zasmucenia było wprowadzenie się w stan nirwany i ciagle go utrzymywanie. Poza tym stanem człowiek był ciagle narażony na wszelkiego rodzaju utrapienia, które przeszkadzały mu w spokojnym i dostatnim życiu. Była bardzo trudna granica, która należało ustalić miedzy nirwana, a śmiercią. Wiele hymnow utożsamiało nirwanę po prostu ze śmiercią i prośby o nirwanę były utożsamiane z prośbami o śmierć, która jako jedyna mogła uratować ludzi z wiecznego utrapienia.