Karol Marks

18Narodowości niemieckiej, żył w dziewiętnastym wieku. Z wykształcenia ekonomista, autor popularnej niegdyś doktryny społeczno- politycznej. Autor niejako utopii gdyż świat jak wykreował na kartach „Manifestu komunistycznego” był jak wiadomo zgoła inny od przerażającej rzeczywistości krajów komunistycznych. Szkoda , że w tak sposób został on zapamiętany. Uważał ustrój kapitalistyczny za błędny i prowadzący do rozkładu społeczeństwa i ubóstwa niższych warstw. Światem powinni rządzić robotnicy, w których rękach powinna znajdować się właściwa władza. Marks twierdził , że wszelkie zło tkwi w strukturze społecznej jaka panowała u progu dwudziestego wieku. Również zły podział środków produkcji odgrywał jego zdaniem istotną rolę. Zwolennik rewolucji jako jedynej możliwości zmiany sytuacji w państwie ekonomicznie rozwiniętym. Wielu historyków do dzisiaj ma wątpliwości jak duży wpływ miała jego filozofia na późniejsze wydarzenia chociażby w Rosji , która przetrwała w zmienionym stanie niemalże osiemdziesiąt lat. Grecki filozof, był uczniem Sokratesa. Założył szkołę filozoficzną nazwaną od swojego imienia. Jego prace dzieli się na trzy okresy. Początkowo wyznawał racje swojego mentora , rozważał kwestie etyczne i praktyczne bez optymistycznych zakończeń ” Obrona Sokratesa” w życiu zaś musi do nich sama dojść , jest to teoria zwana teorią anamnezy. Droga dojścia do wniosków to dialektyka, która prowadzić może jedynie do Dobra. Stworzył też koncepcję państwa idealnego, w którym sprawują władzę filozofowie podzielenie na grupy społeczne. Dzieła Platona to ” Fajdros” , „Menon”, ” Feden”, ” Uczta”. Dialektyka będąca następnie metodą rozumowania stała się narzędziem do doskonalenie pewnych idei. Utwory ” Parmenides” , ‚Sofista” , „Timajos i Prawa”. W dojrzałym wieku zmniejszył dystans między filozofią a rzeczywistością, tak zwana teoria słusznej miary. Zajmował się również polityką, tworząc pojęcia i poglądy polityczne. Jego wpływ na współczesne i dawne myślenie o świecie było i jest na pewno przeogromne. Był w grupie naczelnych filozofów ateńskich, mentor , wykładnik dla Platona. Zajmowały go głównie kwestie czysto moralne i generalnie etyczne. Stworzył własną metodę zwaną dalej metodą sokratyczną. Polega ona na tym , że w czasie rozmowy celowo zdaje się ogromną ilość pytań, by zrobić wrażenie , że nie ma się pojęcia o danej kwestii. Gdy już to zrobił , zaczął zadawać kluczowe pytania , doprowadzało to do tego, że rozmówcy udowadnia się jego niewiedzę. Celowość polegała na tym, że rozmówca był zmuszony do pogłębiania swej małej wiedzy. Uporczywość w dążeniu do niej sprawiały polepszenie się charakteru. Sokrates twierdził , że gruntowna wiedza umożliwia godne postępowanie w życiu codziennym ( intelektualizm etyczny). Jego zamierzenia odniosły odwrotny skutek ni sam zamierzał bowiem został postawiony przed sądem za deprawację młodych ludzi i skazany na śmierć. Zmarł po wypiciu trującego napoju czyli cykuty. Miał możliwość ucieczki jednak zdecydował się zostać i pogodzić się ze swym losem.

Neandertalczyk

6Człowiek nie do końca prymitywny W wielu filmach człowiek neandertalski jest ukazywany jako prymityw, głupi mięśniak. Prawda jest taka, że był on najbardziej inteligentną istotą na planecie w swojej epoce. Posiadał on cechy, które dzisiaj uznalibyśmy za wybitnie ludzkie. Otóż miał on zdolności do myślenia abstrakcyjnego. Wiemy to, gdyż pozostawił po sobie dzieła artystyczne. Co więcej podejrzewa się go o praktykowanie religii. Miała on być związana z kultem przodków, być może totemizmem. Informacje, które na to mogą wskazywać na fakt ten pochodzą z odnalezionych pozostałościach po pochówkach. Dzisiaj naukowcy toczą spory, czy neandertalczyk był osobnym gatunkiem, czy podgrupą Homo sapiens. W wyglądzie zewnętrznym był bardzo podobny do nas. Posiadał on mózg większy od naszego, nieco szersze łuki brwiowe i bardziej krępą budowę ciała. Najprawdopodobniej nie zwróciliby na siebie uwagę w centrum większego miasta. Ludzie myśleliby, że to jakiś przepakowany koleś przechodzi obok. Gatunek ten zniknął w Europie 35 000 lat temu. Do dzisiaj naukowcy nie mają zielonego pojęcia dlaczego tak się stało. Nasi przodkowie Zajmowanie zagadania ewolucji człowieka wymaga poznania łacińskich nazw, które określają naszych przodków. Pierwszą z nich jest Ramapithecus, co oznacza małpę Ramy. Nazwa pochodzi od indyjskiego boga Ramy, znanego ze swojego zamiłowania do małp. Długo uważano, iż szczątki te należały do jednego z gatunków praczłowieka. Jednak dokładniejsze badania wykazały, iż jest to przodek orangutana. Następna nazwa w kolejce to Proconsul. Nazwa wywodzi się od pewnej małpki występującej w latach trzydziestych w jednym z angielskich teatrzyków dla dzieci. Następnie mamy do czynienia z Australopithecusem. Nazwa oznacza człekokształtną małpę południową. Szczątki tej istoty po raz pierwszy znaleziono w Afryce. Dalej idzie Homo Habilis, czyli człowiek zręczny. Następnie mamy do czynienia z Homo erectus – człowiekiem wyprostowanym; Homo neanderthalenis – człowiekiem neandertalskim i oczywiście z Homo sapiens – człowiekiem myslącym. Niektórzy antropologowie dodają do tego zestawu nazwę Homo sapiens sapiens, czyli człowieka myślącego myślącego. Nazwa ta ma podkreślać ewolucyjny rozwój człowieka współczesnego. Rozwój ludzkości Za pierwszego przodka ludzkości uważa się australopiteka. Były to zwierzęta wyprostowane, o wzroście około dziewięćdziesięciu centymetrów i najprawdopodobniej pokryte futrem. Na naszej planecie miały występować około od 4 do 1,5 miliona lat temu. Uważa się, iż powstały dwie linie w tym gatunku. Pierwszy był mały, krzepki i najprawdopodobniej roślinożerny. Drugi był szybki, mały i żywił się mięsem. Najstarszym z imienia znanym człowieka jest Lucy. Była ona samicą australopiteka. Jej szczątki odnaleziono na terenie Etiopii. Za pierwszego przedstawiciela ludzkości uchodzi gatunek nazywany Homo habilis. To co odróżniało go od zwierząt to umiejętność używania prostych narzędzi. Żył on w Afryce około od 2 do 1,5 miliona lat temu. Uważa się, iż występował on w grupach łowieckich. Miał mieć wzrost przeciętnego współczesnego dwudziestolatka. Z racji do podobieństwa w wyglądzie do współczesnego człowieka został zaliczony do grupy istot ludzkich. Prawdziwą ewolucją było pojawienie się człowieka wyprostowanego czyli Homo ercytusa. Żył on od 1,5 miliona lat temu do 500 000 lat temu. Co ciekawe miał mózg większy niż człowiek współczesny. Pojawianie się tego gatunku jest uznawane za uformowanie się istot ludzkich.

Maria Skłodowska

32Nasz najlepszy damski towar eksportowy Maria Skołodowska-Curie jest jedną z najbardziej znanych polek w całej naszej polskiej historii. Poznawszy kierownika laboratorium, Piotra Curie, rozpoczęli razem pracę nad promieniotwórczością, co skutkuje uzyskaniem pierwszej nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Małżonkowie stali się sławni, a Maria, jako pierwsza kobieta, zostaje zaakceptowana przez środowiska naukowe. Kiedy mąż ginie w wypadku na moście, Maria została poproszona o przejęcie katedry męża i prowadzenie wykładów. Tym samym jako pierwsza kobieta zostaje profesorem na francuskiej Sorbonie, jednocześnie pracując nad badania w dziedzinie chemii. Kontynuuje badania w zakresie promieniotwórczości i udaje jej się uzyskać pierwiastki promieniotwórcze w stanie wolnym. Za swoje osiągnięcia zostaje odznaczona drugą nagrodą Nobla stając się tym samym pierwszą osobą z takimi osiągnięciami. Maria Skłodowska – Curie była osobą, która złamała stereotypy swoich czasów. Również doprowadziła do równouprawnienia kobiet w dziedzinie nauki. Bo w niej jest seks. Dostawała przede wszystkim role słodkich idiotek, jej wytwórnia bała się obsadzać ją w filmach. Udowodniła jednak, że potrafi zagrać każdą postać w filmie Don’t bother to knock zaprezentowała rolę niezrównoważonej psychicznie kobiety. Zdobyła uznanie krytyków, ale publiczność nie zaakceptowała jej nowego image. Istotne jest to, że Marylin szokowała poza sceną. Kreacje, które niewiele zakrywały zawsze wywoływały poruszenie w każdym miejscu, do którego wybrała się aktorka. Wybierała takie sukienki, które eksponowały biust i sylwetkę. Zawsze towarzyszyło się mnóstwo fotografów. Najbardziej znana jest z dwóch filmów, które zagwarantowały jej status mega gwiazdy: Mężczyźni wolą blondynki i Jak poślubić milionera. Jednak sławę jako ikony seksu zdobyła dzięki innemu filmowi Słomiany wdowiec ze słynną sceną sukienki, którą unosi podmuch powietrza. Ten kadr stał się legendą kina. Potem posypały się kolejne role jak Pół żartem, pół serio czy Książę i aktoreczka. Ciągła praca i stres powodowały, że aktorka szukała pomocy w pigułkach. Marylin szokowała do końca życia – znaleziono ją martwą w swoim domu, przy czym policja wykluczyła samobójstwo. Do dzisiaj nie rozwiązano tej zagadki i szerzą się domysły na temat jej tajemniczej śmierci.

Kleopatra

31Sprytna intrygantka czy bohaterka tragedii. Po zabójstwie Cezara, sytuacja królowej się skomplikowała. Cezar pozostawił niejasna sytuację państwa Nilu – nie był ani niezależny, ani włączony w poczet Imperium Rzymskiego. Stąd Kleopatra zainteresowała się Antoniuszem, ówczesnym namiestnikiem prowincji wschodnich. Poznali się w Tarsie, gdzie królowa oczarowała Rzymianina. Narodziło się między nimi uczucie, które trwało aż do śmierci obydwojga. Królowa chciała niezależności Egiptu oraz uznania władzy jej syna – Cezariona, którego ojcem był sam Juliusz Cezar. Niestety, w ogarniętym wojną domową Rzymie, powoli, acz skutecznie władzę przejmował adoptowany syn Cezara, Oktawian, który wykazywał ambicje dyktatorskie. Po przegranej bitwie pod Akcjum w 31 r. p.n.e. nie było już szans na uratowanie zarówno niezależności Egiptu, jak i władzy królewskiej Kleopatry. Najpierw samobójstwo popełnił Antoniusz, a niedługo po nim Kleopatra. Stało się tak, jak przewidziała królowa – Egipt stał się prowincją, Cezarion został zamordowany i pozostały jedynie legendy o władzy faraonów. Gorliwość katolicyzmu połączona z delikatnością kobiety Izabela charakteryzowała ogromna religijność. Była gorliwą katoliczką i wraz z mężem postawiła sobie za cel usunięcie z Hiszpanii Maurów. Po zdobyciu Grenady cel został osiągnięty i para królewska ostatecznie zakończyła proces rekonkwisty. Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem papieża, królowa utworzyła Inkwizycję Hiszpańską, która skupiła się na likwidacji gmin żydowskich w Hiszpanii. Skończyło się to masowymi ucieczkami Żydów z Półwyspu Iberyjskiego do pozostałych części Europy. Co ciekawe, mimo usunięcia wszystkich wyznawców judaizmu z kultury katolickiej, administracji i gospodarki, oraz innych sfer życia społecznego, kulturowego i politycznego, kraj nie ucierpiał. Związane to było z przejęciem wszystkich dób gromadzonych przez Żydów i przeznaczenie ich na rozwój kraju. Rządy Izabeli i Ferdynanda, a także okres po ich śmierci nazywany jest Złotym Wiekiem Hiszpanii. Najważniejszym z punktu widzenia historii było udzielenie poparcia Krzysztofowi Kolumbowi w jego poszukiwaniach drogi do Indii.