Nasz rodowód

5Co zdarzyło się neandertalczykowi? Wiadomo, że gatunek ten przez długi czas panował na terenie Europy. Był doskonale przygotowany do twardych warunków epoki lodowcowej. W zasadzie w nauce nie ma jednolitego poglądu na to co mogło spotkać neandertalczyka. Wprawdzie jest kilka teorii, ale żadna z nich nie jest w stu procentach pewna. Do najbardziej popularnych teorii w nauce należą następujące poglądy: 1/ gatunek ten nie wytrzymał konkurencji ze strony lepiej przygotowanego do życia gatunku, miał być nim Homo sapiens; 2/ istnieje koncepcja brutalnego najazdu na Europę Homo sapiens; 3/ neandertalczyk krzyżował się nowym gatunkiem człowieka, czyli z Homo sapiens. Trzecia teoria wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Jak pamiętamy z lekcji biologii, gatunki nie mogą nawzajem się krzyżować. Wobec tego istnieje tylko jedno wytłumaczenie. Otóż neandertalczyk nie był innym gatunkiem. Była to jedynie podgrupa Homo sapiens. Problem ten jeszcze długo będzie czekał na wyjaśnienie. W rozwiązaniu problemu pomocna może okazać się genetyka. Jednak stan dzisiejszej technologii nie pozwala nam na odpowiedzenie na pytanie: czy neandertalczyk był podgatunkiem Homo sapiens. Rodowód człowieka Do dziewiętnastego wieku wierzyliśmy, że jesteśmy szczególnym gatunkiem istot na naszej planecie. Wiara ta wynikała z nauk Kościoła, które były głoszone w oparciu o Pismo Święte. W księdze Genesis znajdujemy informacje, iż świat został stworzony przez Boga w ciągu sześciu dni. Człowiek zaś miał powstać na podobieństwo boże. Według tej księgi pierwsi ludzie żyli w rajskim ogrodzie. Dopiero bunt przeciwko nakazom Stwórcy spowodował, iż zostali wygnani. Oznacza to, iż według Pisma Świętego człowiek pojawił w takiej postaci, w jakiej my jesteśmy ukształtowani. Do dzisiaj kreacjonizm jest oficjalną nauką wielu Kościołów protestanckich. Jednak największe i najważniejsze Kościoły chrześcijańskie przyjęły teorię ewolucji, która jest oparta na silnych podstawach naukowych. Pierwszym człowiekiem, który ogłosił, że świat powstał w wyniku ewolucji był Darwin. Jego zdaniem człowiek miał powstać przez ciągła ewolucję od bardzo prymitywnych, małpopodobnych organizmów. Jak sobie łatwo wyobrazić mało kto przyjął do świadomości to, że człowiek pochodzi od małpy. Jego pogląd był przez długi okres zwalczany. Dopiero dalsze badania nad pochodzeniem gatunków pozwoliły na to, iż teoria Darwina zyskała powszechną akceptację.