Karol Marks

18Narodowości niemieckiej, żył w dziewiętnastym wieku. Z wykształcenia ekonomista, autor popularnej niegdyś doktryny społeczno- politycznej. Autor niejako utopii gdyż świat jak wykreował na kartach „Manifestu komunistycznego” był jak wiadomo zgoła inny od przerażającej rzeczywistości krajów komunistycznych. Szkoda , że w tak sposób został on zapamiętany. Uważał ustrój kapitalistyczny za błędny i prowadzący do rozkładu społeczeństwa i ubóstwa niższych warstw. Światem powinni rządzić robotnicy, w których rękach powinna znajdować się właściwa władza. Marks twierdził , że wszelkie zło tkwi w strukturze społecznej jaka panowała u progu dwudziestego wieku. Również zły podział środków produkcji odgrywał jego zdaniem istotną rolę. Zwolennik rewolucji jako jedynej możliwości zmiany sytuacji w państwie ekonomicznie rozwiniętym. Wielu historyków do dzisiaj ma wątpliwości jak duży wpływ miała jego filozofia na późniejsze wydarzenia chociażby w Rosji , która przetrwała w zmienionym stanie niemalże osiemdziesiąt lat. Grecki filozof, był uczniem Sokratesa. Założył szkołę filozoficzną nazwaną od swojego imienia. Jego prace dzieli się na trzy okresy. Początkowo wyznawał racje swojego mentora , rozważał kwestie etyczne i praktyczne bez optymistycznych zakończeń ” Obrona Sokratesa” w życiu zaś musi do nich sama dojść , jest to teoria zwana teorią anamnezy. Droga dojścia do wniosków to dialektyka, która prowadzić może jedynie do Dobra. Stworzył też koncepcję państwa idealnego, w którym sprawują władzę filozofowie podzielenie na grupy społeczne. Dzieła Platona to ” Fajdros” , „Menon”, ” Feden”, ” Uczta”. Dialektyka będąca następnie metodą rozumowania stała się narzędziem do doskonalenie pewnych idei. Utwory ” Parmenides” , ‚Sofista” , „Timajos i Prawa”. W dojrzałym wieku zmniejszył dystans między filozofią a rzeczywistością, tak zwana teoria słusznej miary. Zajmował się również polityką, tworząc pojęcia i poglądy polityczne. Jego wpływ na współczesne i dawne myślenie o świecie było i jest na pewno przeogromne. Był w grupie naczelnych filozofów ateńskich, mentor , wykładnik dla Platona. Zajmowały go głównie kwestie czysto moralne i generalnie etyczne. Stworzył własną metodę zwaną dalej metodą sokratyczną. Polega ona na tym , że w czasie rozmowy celowo zdaje się ogromną ilość pytań, by zrobić wrażenie , że nie ma się pojęcia o danej kwestii. Gdy już to zrobił , zaczął zadawać kluczowe pytania , doprowadzało to do tego, że rozmówcy udowadnia się jego niewiedzę. Celowość polegała na tym, że rozmówca był zmuszony do pogłębiania swej małej wiedzy. Uporczywość w dążeniu do niej sprawiały polepszenie się charakteru. Sokrates twierdził , że gruntowna wiedza umożliwia godne postępowanie w życiu codziennym ( intelektualizm etyczny). Jego zamierzenia odniosły odwrotny skutek ni sam zamierzał bowiem został postawiony przed sądem za deprawację młodych ludzi i skazany na śmierć. Zmarł po wypiciu trującego napoju czyli cykuty. Miał możliwość ucieczki jednak zdecydował się zostać i pogodzić się ze swym losem.