Impresjonizm

40W malarstwie najpopularniejszym kierunkiem podczas panowania modernizmu w literaturze i sztuce był impresjonizm. Zakończyła się epoka kopiowania elementów technologicznych czy elementów kopiowania z innych dziel. Zapoczątkowali oni epokę akademizmu, wyszli w plener i zaczęli malować typowe elementy natury i krajobrazu, który był najważniejszym elementem obrazów impresjonistycznych. Do samej kompozycji używali także niespotykanych zabiegów, które sprawiały, ze ich dzieła były jeszcze bardziej atrakcyjne, a wszelkiego rodzaju faktury były robione za pomocą barwnych plam. Unikano pociągnięć pędzlem, typowych dla większości obrazów na świecie, lecz zamieniono je barwnymi plamami, co często powodowało, ze obrazy wydawały się być niestaranne i zniechęcały wielu odbiorców. Dopiero, gdy zauważono, ze wszystkie obrazy były wykonywane w jednakowym sposobie przestano się przejmować faktura obrazów i zaczęto dostrzegać prawdziwe piękno obrazów modernistycznych, a twórców impresjonizmu zaczęto uważać, za jednych z najdoskonalszych w dziejach malarstwa. Nazwa modernizm odnosi się do wszystkiego co działo się w tamtym okresie w Europie, w Polsce konkretnie była to Młoda Polska. Równomierne zaczęły się wtedy rozwijać wszystkie rodzaje sztuki, co wbrew pozorom było bardzo ważne dla rozwoju modernizmu. Rozwijała się w literaturze zarówno liryka, epika i dramat, co świadczyło o tym, ze osoby żyjące w modernizmie, a przede wszystkim twórcy byli bardzo zainteresowani synteza sztuki. Sama synteza sztuki w literaturze polegała na tym, ze przy pisaniu wszelkiego rodzaju utworów wykorzystywano także wpływy malarstwa i muzyki, co bardzo dobrze wpływało na wiersze w takim sensie, ze były one plenniejsze, o stonowanej tematyce, łatwiej się je czytało. Termin syntezy sztuki wywodzi się od słynnego publicysty Ryszarda Wagnera, który był jednym z pierwszych promotorów łączenia rożnych rodzajów sztuki, mimo ze była to epoka stosunkowo bardzo pozna co nie przeszkodziło jej w kształtowaniu nowych trendów. Jest to epoka wielu prądów artystycznym poczynając od symbolizmu do impresjonizmu.