Immanuel Kant

17Żył w latach 1724-1804. Pochodził z niemieckiego wówczas Królewca. Jego głowę zajmowały tematy przyrodnicze i kosmologiczne. Stworzył transcendentalizm. Zajmował się badaniami ludzkiego rozumu, interesowały go jego ograniczenia i struktura. Ta kwestia wydawała mu się niezmiernie istotna. Uważał , że poznaje się tylko zaś rzeczy jako takie są niemożliwe do poznania. Swoją wiedze możemy opierać zaś na doświadczeniu, wszystko co odbieramy jest subiektywne bo odbieramy to za pomocą naszych ograniczonych zmysłów. Zmysły działają na zasadzie związków przyczyno – skutkowych. Próba wyjścia poza rozumowanie by np. udowodnić istnienie Boga jest z góry skazana na niepowodzenie. W swych pracach podejmował też problemy zasad moralnych. Sądził , że nie muszą one mieć swego źródła w faktach lecz powinny wypływać z naszego rozumu i polegać na imperatywie kategorycznym. Wedle Kantego moralność istnieje wtedy gdy rozum praktycznie dowodzi istnienie Boga. Najsłynniejsze dzieło to ” W krytyce praktycznego rozumu.” Żył w latach 1596 do 1650. Francuz, matematyk również fizyk i filozof. Autor słynnego już obecnie stwierdzenia ” myślę, więc jestem” , które zawarł w swym dziele ” Rozprawy o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach.” W życiu uznawał tylko zasady proste i jasne. Proces myślowy wedle niego powinien również być prosty. Ciekawostką jest fakt, że niejako udowodnił istnienie Boga w ” Medytacjach o filozofii pierwszej”. Są to rozważania czysto metafizyczne opierające się na psychologicznych dowodach. Twórca poglądu o dualizmie ludzkiej duszy ( świadomości) i rozumu. Wedle Kartezjusza człowiek może zrobić wszystko czego zapragnie gdyż jego wola jest nieskończona i nieograniczona . Jeśli zaś chodzi o rozum człowieka , to wręcz przeciwnie bo jest on ograniczony i skończony do pewnych działań. Ma niestety swoje granice , których nigdy nie przebrnie. Swoimi tezami Kartezjusz na stało wpisał się do annałów do filozoficznej galerii sław, które stały się dla niego receptą na nieśmiertelność i sławę.