Filozofia

14Obraz filozofa Ukończyła pani filozofię, tak? Bardzo interesujące, ale proszę mi powiedzieć czy to coś pani dało? Bardzo dobre pytanie zadane przez pracodawcę na rozmowie klasyfikacyjnej. Jak wiadomo, każde studia humanistyczne są do dupy. Jak przedstawia się obraz typowego studenta filozofii. Powinien mieć dredy, najlepiej aby był nie umyty, zaspany i nie miał czasu na wypranie swych rzeczy i powinien mówić do siebie. Absolwent takich studiów powinien gardzić każdą pracą, lub ewentualnie pracować na budowie, gzie praca fizyczna da mu możliwość refleksji nad otaczającym światem. W swej większości absolwenci tego kierunku to potencjalni buntownicy, poszukujący swej drogi życiowej, bezrobotni i mający problem z alkoholem i innymi używkami. Czy taki obraz jest słuszny? Po części. Osoby, które ukończyły filozofię są inteligentne, oczytane, posiadające możliwość analitycznego i septycznego myślenia. Kiedyś z nich rekrutowała się elita polityczna, społeczna, pisarze i poeci. Dzisiaj mają problemy z samo określeniem w czasach rządzonych przez kult pieniądza. Wszystko płynie Panta rei, wszystko płynie. To zasadnicza cecha filozofii Heraklita z Halikarnasu. Był on jednym z filozofów presokratejskich. Powstanie świata i jego funkcjonowanie tłumaczył jako pewne etapy czasu, które się miały powtarzać. Właściwie trwanie w jednym punkcie było nie możliwe. Wszystko ulegało zmianie. Posługiwał się on znaną alegorią rzeki. Twierdził on, iż nie można do tej samej rzeki wejść dwa razy. Zadajmy sobie pytanie: dlaczego? Po prostu przez pewien czas jaki upłyną z wyjścia do ponownego wejścia do rzeki wiele się zmieniło, woda może mieć inną temperaturę, głębokość, może być inna flora i fauna. Naprawdę wiele mogło się zmienić. Niby nic, a jednak jak na ówczesne pojęcie o życiu dawało wiele do wyjaśnienia. Filozofia ta odrzucała całkowicie rolę boga lub bogów w życie ludzi i świata. On nie był jedyny, było ich wielu. Czasem budowali dziwne dla nas teorie na temat powstania świata, życia, poznania świata widzialnego i tego, który ma istnieć w wyższych wymiarach. Bez nich nie byłoby współczesnej fizyki, matematyki, informatyki.