Filozofia

13Co to takiego filozofia? W języku greckim istniały dwa słowa: filo czyli miłość, umiłowanie i sopfia czyli mądrość. Zbitka oznacza umiłowanie mądrości. Obecnie uważa się, iż filozofia nie jest nauką. Jest to zbiór wiedzy o świecie. To najprostsza z możliwych definicji. Czym zajmuje się filozof? Obecnie nie ma takiego zawodu. Kiedyś byli to mędrcy, którzy posiadali własne szkoły, nauczali młodzież i chcieli zrozumieć świat. Jednym z nich był Sokrates. Został on filozofem przez małżonkę. Po prostu była na tyle wredna, iż na całe dnie wychodził z domu. Na greckiej agorze bardzo nudziło mu się. Dlatego też zaczął się wypytywać ludzi co wiedzą o życiu. Pytał kapłana co to takiego kapłaństwo, kupca czym jest handel, urzędnika czym jest władza. Zawsze, ale to zawsze wychodziło, iż osoby pytane nie wiedziały na czym polega ich życie. Dzisiaj filozofia jest zawsze łączona z innymi dziedzinami wiedzy. Prawnik, historyk, kapłan może zostać filozofem i poruszać filozoficzne aspekty swego zawodu. Filozof ma prawo i obowiązek wypowiadać się o problemach naszego społeczeństwa, wytykać błędy. Wobec tego czym jest filozofia. Poszukiwaniem mądrości w naszym dziwnym życiu. Powstanie filozofii Geneza filozofii jako osobnej dziedziny życia wiąże się z starożytną Grecją. W pewnym stopniu do takiego stanu przyczyniła się wolność jednostki. Grek w swoich państwach-miastach mógł decydować o losach swoich i swego państwa. Zajmował się on handlem i rzemiosłem, które zapewniały mu przyzwoity dochód. Nie musiał się wobec tego martwić zbytnio o wyżywienie siebie i swej rodziny. W Grecji miano mało wymagających bogów, którzy byli bardzo podobni do ludzi. Grecka religia nie wytworzyła systemów norm, zakazów. Wszystkie te wymienione cechy spowodowały rozwój swobodnego i niezależnego sposobu myślenia. Grecy filozofowie nie ograniczali się jedynie do tej nauki, byli równocześnie matematykami, astronomami, historykami, architektami etc. etc. Pozwalało na syntezę wiedzy z wielu dziedzin i na ich podstawie wyciągać odpowiednie wnioski. Siła takiego niezależnego myślenia przetrwała do naszych czasów. Pewne jest, iż filozofia dała początek wielu współczesnych nauk. Dla Greków była to synteza wiedzy.