Ewolucja

4Nie znamy dokładnej drogi ewolucji człowieka Badanie ewolucji ludzkiej jako jednego z gatunków zwierzęcia jest możliwe dzięki nauce zwanej paleologią. Zajmuje się ona badaniem szczątków dawniej istniejących gatunków zwierząt, które zachowały się w ziemi. Wobec tego dochodzi do rekonstrukcji szkieletu człowieka na podstawie czaszek i zachowanych kości. Najważniejsze dane naukowcy uzyskują dzięki badaniom prowadzonym nad czaszkami. Ich kształt i wielkość mogą określić inteligencję danego gatunku człowieka. W rekonstrukcji dziejowej drogi człowieka istnieją ogromne luki. Wprawdzie mamy szkielety dowodzące, że bliskimi krewnymi człowieka są małpy, ale ciągle nie wiemy jak wyglądał wspólny przodek. Naukowcy nie wiedza, czy odkryte szkielety prezentują pewne stopnie ewolucji człowieka, czy też pewne gatunki występowały równolegle. W każdym razie istnieje wiele pytań bez odpowiedzi. Dlatego też możemy oczekiwać, że mogą pojawiać się bardzo szokujące opinię publiczną informacje na temat ewolucji człowieka. W każdym razie nauka odrzuciła pogląd, że człowiek od samego początku był istotą inteligentną. Co to jest antropogeneza?Antropogeneza to nauka o początkach człowieka. Do jej zadań ma należeć odpowiedź na pytanie: Skąd wywodzi się człowiek. Jako nauka może być zakwalifikowana do zespołu nauk przyrodniczych. Jednak nie jest samowystarczalna. Posiłkuje się ona innymi naukami. Duże znaczenie dla niej mają badania paleontologów, czyli ludzi zajmujących się wydobywaniem szczątków dawnych zwierząt. Pokrewną dyscypliną naukową będzie niewątpliwie antropologia, czyli nauka zajmująca się badaniem człowieka pod względem biologicznym, lub kulturowym – wówczas mamy do czynienia z antropologią kulturową. Trzeba dodać, iż nauka historii i archeologii zaczyna się od poznania tajemnic pochodzenia człowieka. Antropogeneza jako nauka empiryczna mocno kłóci się teologią. Teologowie katoliccy uznają teorię ewolucji człowieka, jednak łączą ją z zapisami stworzenia świata z Pisma Świętego. Większość Kościołów protestanckich nie uznaje dorobku naukowego antropogenezy i uważa, że człowiek powstał w taki sposób, jak to zostało wytłumaczone w Biblii. Pogląd ten znany jest jako kreacjonizm.