Demoparty

73Do połowy lat dziewięćdziesiątych demoparty określano mianem copy party. Jest to impreza przy dużym udziale komputerów, która ściśle powiązana jest ze sceną komputerową. Ludzie przyjeżdżający na taką imprezę pragną pokazać ludziom swoją twórczość. Sztuka komputerowa na takich imprezach to jak wystawa obrazów czy koncert wielkiego artysty – pokazywane na takich zlotach prace są tworzone tylko dla celów artystyczno-promocyjnych. Takie party zazwyczaj organizowane jest na dwa do pięciu dni. W ciągu tych dni, zazwyczaj pod koniec, organizowane jest tak zwane compo. Compo jest pewnym konkursem, podczas którego uczestnicy mogą wystawiać swoje prace do oceny, a uczestnicy poddają je ogólnej ocenie. Pierwsze tego typu imprezy zaczęły odbywać się w latach osiemdziesiątych – czyli właściwie w czasach powstania demosceny komputerowej – na terenie zachodniej Europy. W Polsce demoscena również miała miejsce, a pierwszy zlot odbył się w Gdyni pod nazwą „Gdyńskie Copy Party” i było to w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiatym pierwszym roku. Największe dotychczas demopoarty zorganizowane zostało w Bingen, w Niemczech w dwa tysiące trzecim roku. Emotikony są to złożone za pomocą znaków ASCII graficzne elementy w tekście wyrażające uczucia. Najczęściej przedstawiają one w symboliczny sposób przedstawienie ludzkiej twarzy, obróconej o dziewięćdziesiat stopni w kierunku odwrotnym do obrotów wskazówek zegara. Obecnie emotikony są tak popularne i powszechnie używane, że w niektórych komunikatorach po wystukaniu ich na klawiaturze pojawiają się ich graficzne odpowiedniki. Słowo emotikon natomiast powstało z angielskiej symbiozy słowa EMOTION oraz CONSOLE – oznaczało to, że uczucia wyrażane są przy pomocy konsoli, chociaż mówi się, że to także jest połącznie słów EMOTICON i ICON. Jest znana dokładna data, kiedy powstał pierwszy emotikon. Było to dziewiętnastego września, w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym drugim roku o godzinie jedenastej czterdzieści cztery. Autorem pierwszej na świecie emotikony użytej podczas konwersacji z inną osobą. Natomiast w tysiąc osiemset osiemdziesiątym pierwszym roku pierwsze emotikony, inne niż dzisiaj, zostały użute w magazynie Puck. Obecnie emotikony dzielą się na wiele kategorii, od zwykłych, poprzez mangowe.