Bohema

39Modernizm wprowadził w myślenie ludzi bardzo wiele nowego, a co za tym idzie zupełnie zmienił się obraz człowieka po wejściu w Zycie filozofii modernizmu. Bohema była także nazywana zjawiskiem cyganerii artystycznej. Ich głównym miejscem pobytu jest słynna Jama Michalikowa znajdująca się w Krakowie. Zbierali się tam ludzie wykonujący najróżniejsze zawody, nie należeli oni do ludzi bogatych, jednak aby wejść na spotkania bohemy należało prezentować charakterystyczny wgląd i zachowanie. Wyglądali oni na bardzo zaniedbanych, co było spowodowane zjawiskiem ludomanii czyli powierzchownego zainteresowania warstwa chłopska i staraniem się za wszelka cenę upozorować wygładem i zachowanie na przedstawicieli warwy chłopskiej. Głównym tematem wszelkich obrazów i utworów modernistycznych byli chłopi z podkrakowskich wsi, którzy reprezentowali sobą typowa klasę chłopska. Inteligenci przychodzący do Jamy Michalikowej słynęli z bardzo bladych twarzy, a alkohol lal się tam strumieniami, co było z pewnością bardzo znamiennie w skutkach. Dekadentyzm był filozofia życia ludzi modernizmu, kształtował on ich poglądy oprócz tak znamiennej w tamtym okresie ludomanii. Każdy żyjące w okresie modernizmu przejmował się bardzo faktem, ze modernizm był epoka znajdująca się w okresie czasowym na granicy wieków. Budziło to rożnego rodzaju przeczucia katastroficzne i nie pozwalało spokojnie egzystować ludziom związanym z filozofia modernizmu. Był to pewnego rodzaju ból z powodu świata, który spowodowany był wejściem w nowy okres życia modernistów. Okres ten był przepełniony przede wszystkim rożnego rodzaju odkryciami technologicznymi takimi jak rentgen oraz bardzo duża liczba podroży odkrywczych, które także przerażały ludzi. Panowały wety także wszelkiego rodzaju zarazy, które przerażały ludzi, gdyż nie byli jeszcze oni zaopatrzeni w odpowiednie lekarstwa, a samo leczenie nie odbywało się jeszcze w tak nowoczesnych warunkach, jakie mamy do dyspozycji obecnie. Dekadentyzm był wpisany w Zycie ludzi średniowiecza i w pewnym stopniu ograniczał ich ogromne możliwości.