Archeologiczne zdjęcie Polski

8Pod pojęciem Archeologicznego Zdjęcia Polski rozumieć należy przedsięwzięcie, jakie w naszym kraju realizuje się po to, ażeby znaleźć jak najwięcej stanowisk archeologicznych, zarejestrować je, a następnie nanieść na mapę. Projekt ten ruszył przed trzydziestoma jeden laty. Jego koordynatorami są wojewódzcy konserwatorzy zabytków. Zebrane w taki sposób informacje trafiają do znajdującego się w Warszawie Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Do poszukiwania archeologicznych stanowisk wykorzystywane są rozmaite metody, aczkolwiek tą stosowana zdecydowanie najczęściej są badania powierzchniowe polegające na uważnym monitorowaniu zaoranych pól w okresach wiosennym oraz jesiennym. Przed kilkoma laty zostały poczynione kroki ku temu, aby na podstawie pozyskanych informacji stworzyć bazę elektroniczną – jest nią System Informacji Geograficznej, dzięki któremu mapy archeologicznych stanowisk mogą być szybko dostępne. Oczywiście, nie dla wszystkich – ze względu na osoby poszukujące skarbów. Badania powierzchniowe określane są także mianem prospekcji powierzchniowej. Jest to jedna z metod stosowanych w pracy przez archeologów – używa się jej najczęściej, ponadto jest także najprostsza i najmniej skomplikowana. Sprowadza się do bardzo szczegółowego i dokładnego przeszukania podlegającego badaniom obszaru po to, ażeby odkrywać te zabytki, które są widoczne. Badania tego rodzaju należą do metod niedestrukcyjnych. Pozwalają zarówno na odnajdywanie zupełnie nowych stanowisk, jak też i na pogłębianie wiedzy odnośnie tych już odkrytych, przez co możliwe jest ich lepsze poznanie. Prowadzi się je jedynie w porach wiosennej oraz jesiennej- a to z tego względu, iż wówczas pola są już zaorane, nie ma na nich żadnej roślinności, dzięki czemu obiekty poszukiwań archeologicznych są widoczne w najlepszym stopniu. Kiedyś, przed wieloma laty, archeolodzy takiego rodzaju badania prowadzili na zasadzie wybiórczości. Przeszukiwali przeważnie nieduże tereny. Teraz prowadzi się je na szeroką skalę.