Archeologia lotnicza

7Archeologia lotnicza określana jest niekiedy mianem archeologii zdjęć lotniczych. Jest to jedna a dziedzin archeologicznych, która polega na obserwowaniu powierzchni z samolotu po to, ażeby znaleźć oraz udokumentować archeologiczne stanowiska. Ponadto fotografie lotnicze wykonywane w całkiem odmiennych celach także mogą okazać się przydatne pod kątem archeologicznym właśnie. Pomagają również w chronieniu istniejących stanowisk – czyhające nań niebezpieczeństwa są cały czas monitorowane. To oczywiście tylko najważniejsze spośród kilku celów, jakie ma do spełnienia archeologia lotnicza. Jest to dziedzina, która mogła się rozwinąć za sprawą dwóch bardzo ważnych wynalazków. Pierwszym z nich były aparaty latające, zaś drugim – sama fotografia. Pierwsze zdjęcie wykonane z lutu ptaka pochodzi z osiemnastego stulecia, jednakże za początki lotniczej fotografii uchodzi schyłek lat pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku, kiedy to „ojciec” fotografii Gaspard-Felix Tournachon zrobił z balonu zdjęcie Paryża. Jednym z odłamów archeologii jest archeologia podwodna określana niekiedy mianem prospekcji podwodnej albo archeologii morskiej. Początki tej odmiany archeologii sięgają lat pięćdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Właśnie w tamtym czasie w Szwajcarii, a uściślając – w Zurychu, spadający poziom wód jezior ukazał ludzkim oczom spore ilości artefaktów. Tematem zainteresowano się wówczas na dobre. Jak sama nazwa tej dziedziny sugeruje, wykopaliska prowadzone są we wszelakiego rodzaju zbiornikach wodnych, a ponadto również w zatopionych portach, studniach, jaskiniach, wrakach statków i tym podobne. Zajmowanie się archeologia podwodną należy do trudnych zajęć. Wymaga bardzo starannych przygotowań, używania specjalistycznego sprzętu (w tym również tego służącego do nurkowania), dobrej kondycji fizycznej i jeszcze kilku innych czynników. Jest to w związku z tym bardzo kosztowna dziedzina, aczkolwiek bardzo z istotna z punktu widzenia prowadzenia dokumentacji dotyczącej ludzkiej działalności.